// Function to block the right click in the iFrame

Hier heeft u  toegang tot de gegevens m.b.t. schurft, fruitmot en weergegevens. Om dit te kunnen bekijken dient te zijn ingelogd.

Bodata verzorgt de waarschuwingsberichten naar de telers toe. 
Voor technische vragen; Bodata, emailadres; ln.atadob@itroh

Als u de inlogcode kwijt bent, stuur een email naar; ln.atadob@selas

Symptomen op het blad

Eerste symptomen op de vruchtjes. (zullen nu zeker nog niet zichtbaar zijn)